Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Zlatnictví a hodinářství Gajdovi Vladan Gajda, Masarykova 1108, 69801  Veselí nad Moravou, IČO: 49945807  DIČ: CZ6908244255, jako prodávající (dále jen „Zlatnictví Gajdovi“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Způsob objednání

Objednávat si můžete přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu info@zlatnictvigajdovi.cz. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.

Dodavatelem zboží je firma :

Zlatnictví a hodinářství Gajdovi

Vladan Gajda, Masarykova 1108, 69801  Veselí nad Moravou
mobil: +420 603 535059 +420 603 276825 telefon : +420 518 322338 IČO: 49945807  DIČ: CZ6908244255

Jak zjistíte velikost prstenu ??

- 1. možnost :
Můžeme zajít do nejbližšího zlatnictví a poprosit, jestli by Vám nezměřili velikost prstenů. Pomocí měřících kroužků nejbezpečněji zjistíme přesnou velikost prstu
- 2 možnost :
Je to sice méně přesné, ale lze i posuvným měřidlem.
a./ změřte průměr prstu ( nejlépe přes kloub - tam bývá největší ) ........ < např. 17 >
b./ vypočtěte obvod daného místa ( průměr x pí ( 3,14 )) ........ <17 x 3.14 >
c./ výsledek je velikost ....... < 54 >


Rytina do snubních prstenů.

Pro všechny naše zákazníky , kteří si objednají snoubní prsteny nabízíme samozřejmě zhotovení pamětní rytiny do jejich snubních prstenů. Jednotná cena za rytinu do 20 znaků je 400,- Kč. Za každý znak navíc účtujeme 25Kč. Pokud si objednáte snubní prsteny v hodnotě nad 10.000,- Kč rytina Vám bude zhotovena zcela zdarma. Text Vámi požadované rytiny zadáte v případě, že si ji budete přát při dokončení objednávky. Pro tyto účely je v objednávacím formuláři kolonka : Přizpůsobení produktu. Požadovanou rytinu do vašeho snubního prstenu vyplňte a uložte, následně vložte produkt do košíku. Je vhodné ještě uložení zkontrolovat v košíku, zda je opravdu vnitřní rytina taková, jakou si přejete. Text je zhotovován hlubokou rytinou, dlouhodobá trvanlivost je zaručena.


Dodací podmínky

Zboží většinou expedujeme následující den po obdržení objednávky. Dodací lhůta tedy závisí hlavně na způsobu dodání a rychlosti Vámi vybrané přepravní služby. Zboží vyráběné na míru - výroba trvá cca 14 dnů - například snubní prsteny. Dodací lhůty se během roku mohou prodloužit, v závislosti na tom, kolik objednávek je před Vámi.
Při zaslání na dobírku se jedná přibližně o dva až tři dny maximálně však 1 týden.
Při platbě na proforma fakturu je tato doba stejná jako u dobírky, ale začíná běžet po připsání platby na náš účet.
Při osobním odběru, až na vyjímky - je nutno ověřit zda je zboží fyzicky na skladě, je možné odebrat zboží na naší pobočce během pracovní doby ihned.
Pokud není uvedeno jinak, všechny zlaté šperky jsou vyrobeny ze 14-ti karátového zlata ( 585/1000 ) a jsou opatřeny státním puncem státní zkušebny drahých kovů - puncovním úřadem v Brně.
Pokud byste nebyli s naším zbožím spokojeni, můžete ho vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. Děkujeme za pochopení.
U zlatých šperků je cena zboží kalkulována na průměrnou váhu či přůměrnou velikost - velikost 56, může tedy dojít k tomu, že Vám budeme nuceni sdělit rozdílnou cenu výrobku. Nadměrná velikost je u snubních prstenů velikost , která je nad velikost 62. Při větší velikosti počítejte s úměrným doplatkem. Velikost nad 62 včetně : 10% příplatek, velikost nad 70 včetně : 15% příplatek. Velikosti nad 75 včetně kalkulujeme individuálně s ohledem na možnosti výroby. Obrázky jsou pouze informativní a mohou se od skutečného provedení lišit. Váha u šperků je pouze odhadovaná a nemusí odpovídat skutečnosti po zhotovení. U šperků, které jsou osazeny pravými kameny, bývá u většiny šperků součástí zásilky i certifikát, který potvrzuje pravost kamenů.
NEPŘEHLÉDNĚTE !!
Výroba snubních prstenů a jiných zlatých šperků se řídí dle podmínek zakázkové výroby. Jedná se o unikátní výrobky, vyráběné přímo na míru zákazníkovi na základě §1837 písmena d zákona č. 89/2012 Sb. (§53 odst. 8, písmeno c, zákona č. 40/1964 Sb. starého občanského zákoníku), jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Doporučujeme zákazníkům se předem, před uzavřením kupní smlouvy informovat na detaily zboží, jestli mu budou vyhovovat. Takovéto zboží nelze vrátit. Od takovéto kupní smlouvy nelze odstoupit. Děkujeme za pochopení.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese prodejce:

Zlatnictví a hodinářství Gajda Vladan Masarykova 1108, 69801 Veselí nad Moravou

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodejce doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodejce spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti, či případně vyměněna za poukázku nebo jiné zboží.

Spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může prodejce požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodejce odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodejce však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal, prodejce zboží převzal a zkontroloval.

Záruční podmínky - možnosti reklamace

Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail prodejce. Dále prodejce v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Alze možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Uplatnění reklamace
Prodejce doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace uplatnit reklamaci u autorizovaného servisu, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný.

Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:
Zlatnictví a hodinářství Gajda Vladan Masarykova 1108, 69801 Veselí nad Moravou

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). 
Dále prodejce doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodejce doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis). Záleží však na prodejci, jaký určí pro kupujícího způsob vyřízení.

Je-li však v záručním listě či v dokladu o zakoupení zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo v autorizovaném servisním středisku. 

Prodejce příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned. Písemné potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží, ve kterém Kupující předal toto zboží prodejci, bude posouzen v rámci reklamačního řízení.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.


Způsob dodání

Objednané zboží odesíláme Českou poštou či Zásilkovnou na dobírku, nebo proti úhradě předem, nebo si jej můžete vyzvednout v pracovní době u nás na pobočce ve Veselí nad Moravou, 698 01, Masarykova 1108. Platit můžete na naší prodejně jak v hotovosti, tak platební kartou.

Přepravní a dodací lhůty :

osobní odběr : v případě, že je zboží skladem na prodejně ihned

česká pošta : 1-2 pracovní dny

zásilkovna : 2-5 pracovních dnů

Dodání na Slovensko : +2 pracovní dny ke lhůtě přepravce


Poštovné

Osobní odběr na naší prodejně je vždy ZDARMA. Můžete navíc objednávku zaplatit téměř jakoukoli PLATEBNÍ KARTOU či v HOTOVOSTI.

Poštovné přes přepravní službu ZÁSILKOVNA do 1.000Kč stojí 80- Kč ( v případě použití přepravní služby Zásilkovna s dobírkou je poštovné 120,- Kč ). Při objednávce vyšší jak 1.000,- Kč je poštovné ZDARMA. Kvůli přemrštěným bankovním poplatkům (až 3 % z dobírky), jsme byli nuceni zrušit při vyzvednutí na výdejních místech zásilkovny možnost platby platební kartou. Platební kartou však není problém zaplatit u nás v e-shopu.

Při zásilce zboží na dobírku cenným psaním ČESKÉ POŠTY, do 4.000 Kč, účtujeme poštovné 135,- Kč. ( Poštovné 95,- Kč + dobírkovné 40,-Kč ). Při objednávce zboží s platbou předem, či na fakturu činí poštovné 95,- Kč . Při objednávce nad částku 4.000,- Kč, je poštovné u české pošty ZDARMA. V případě, že si ale do snubních prstenů objednáte rytinu, poštovné zdarma někdy není. Provádí ji pro nás externí firma a poštovné Vám tedy jsme v některých případech nuceni naúčtovat. O doúčtování Vás ale včas budeme informovat. Další aktuální možné způsoby dopravy a ceny poštovného naleznete při vyplňování objednávky. V případě šperků posíláme zásilky jako cenné psaní, pokud zvolíte balík, účtujeme balíkový příplatek 75,- Kč

Poštovné - dobírkovné přes Českou poštu na Slovensko je asi 200,- Kč navíc k ceně přepravy od 1.1.2021 došlo k navýšení cen, počítejte také s tím, že doručení trvá asi 3-4 pracovní dny navíc. U objednávky nad 4.000,- Kč je i poštovné na Slovensko ZDARMA. Doporučujeme využít služeb Zásilkovny, tam je navýšení jen cca 20-30,- Kč

V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme. V případě, že se spletete při vyplňování objednávky, objednávku buď opravíme, nebo stornujeme.

Platba kartou na našem e-shopu či na naší prodejně je externí služba, náš e-shop na provoz platební brány, či platebního terminál nemá žádný vliv, nemáme možnost funkčnost těchto služeb ovlivnit. Reklamace platby je možno uplatnit pouze u poskytovatele vaší platební karty. Naše firma však bude spolupracivat, jak jen to bude možné. Děkujeme za pochopení.


Garance nejnižší ceny

Pokud najdete na internetu stejné zboží, které nabízíme i my na našem e-shopu, levnější, pošlete nám odkaz na tuto stránku a budťe si jisti, že pokud to bude v našich silách, nabídneme Vám jistě nižší cenu. Děje se tak u většiny zboží, které nám zákazníci nahlásí, že máme vyšší cenu.

Vaše požadavky na slevu z prodejní ceny posílejte na na naši e-mailovou adresu info@zlatnictvigajdovi.cz. Slevu můžete konzultovat v pracovní dny od 8.30 do 17.00 a v sobotu od 8.30 do 12.00 na telefonu +420 603 535059


Balné

Balné účtujeme u vybraných položek ve výši 25,- Kč.


Volba balení u zásilek

Pokud objednáváte šperky a drobné věci, můžete zvolit variantu cenné psaní. Zásilka je pojištěna a doručení trvá stejnou dobu jako u balíku.

U ostatních věcí, nebo i tam kde si nejste jisti, že se to do cenného psaní vejde, volte standartní variantu. Balík.

Pokud ale zvolíte nevhodnou variantu balení, zavoláme Vám a změníme balení na vhodnější. Ale případný rozdíl v ceně Vám bude naúčtován.


Nenašli jste u nás požadované zboží ??

Pokud jste nenašli, to co jste si představovali, napište nám ! Je spousta věcí, která tu chybí, nebo jsme ji do našeho obchodu neumístili. V levé části obrazovky se nachází kontakty na naši firmu. Zavolejte nám, jsme ochotni pro Vás zajistit i jiné modely hodinek, jiné varianty šperků a je možno vyrobit snubní prsteny v jiných barevných kombinacích. TEL : +420 518 322338. Děkujeme.


Záloha na Vámi objednané zboží !!

Vzhledem k velkému množství nevyzvednutých zakázek jsme se rozhodli u některého typu zboží - snubní prsteny , granátové šperky - požadovat zálohu.. Záloha je ve výši 50% z konečné ceny zboží a budete o ní po uskutečnění objednávky do jednoho dne informováni. Záloha není automatická , a u každého zboží, proto jsme ji nezavedli paušálně. Za komplikace se Vám předem omlouváme.

Děkujeme za pochopení

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

a. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

b. Nejedná-li se o případ uvedený v tomto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího (Zlatnictví Gajdovi, Vladan Gajda, Masarykova 1108, 69801  Veselí nad Moravou) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zlatnictvigajdovi.cz.

c. V případě odstoupení od smlouvy dle tomto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14ti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

d. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle tohoto článku obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

e. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle tohoto článku obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím v provozovně.

f. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

a. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je vymezena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
b. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

d. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

e. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

f. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

g. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

h. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Řešení sporů : Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi Zlatnictvím Gajdovi a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce
    Produkt byl úspěšně přidán ke srovnání produktů!